Terms and conditions

Elk bedrijf kan zijn eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden gebruiken. Voor de horeca zijn dit de Uniforme Voorwaarden Horeca. In de algemene voorwaarden staat alles wat niet in een overeenkomst staat. Een overeenkomst geeft alleen de kernpunten. U kunt zelf algemene voorwaarden opstellen of de voorwaarden voor de horeca gebruiken.
 
 
Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden:

Liability
VOC Café in the Schreierstoren, is not liable for damages in teerms of theft, embezzlement, damage, loss or loss of materials, equipment and other property placed by the guests in our accommodation.
 
Damage
If damage is caused by your action you will be held responsable, including all the damage to the building, wall / wall hangings / paintings, images, lights etc. If the group brings an increased risk provided by a group for any damage with it, the Weepingtower can ask for a security deposit which must be paid before your date of visitation.
 
Optionright
If the Weepingtower has granted an option to the guest (option holder) via email that right can not be revoked, except if and insofar as another potential customer the Catering makes an offer to enter into a Catering Agreement concerning all or part of the optional catering services. The option holder must inform marketing by the hospitality of this offer, whereupon the option holder must state whether or not to make use of the option. If the option holder does not give notice to want to make use of the option shall lapse.

Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht.
 
Voorwaarden
Annulering horecaovereenkomst(en) na tot stand komen van bevestiging.
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
* Op alle bovenstaande punten wordt er bedoelt met reserveringswaarde de minimale omzet die is afgesproken voor die bepaalde ruimte(s) op de desbetreffende dag.
 
Annuleringen gebeuren uitsluitend via e-mail of per brief.
 
Herroepingen
De toestemming tot het gebruik van het VOC Café kan worden herroepen wanneer blijkt dat de aanvraag op misleidende verklaringen steunt.
-De toestemming om gebruik te maken van de besbetreffende ruimte(s) kan worden herroepen wanneer blijkt dat er overlast wordt veroorzaakt dmv geluid of buiten proportioneel gedrag.
-Het herhaaldelijk schreeuwen bij de in-uitgang van de Schreierstoren na aanwijzingen van het personeel. 
-De boven en benedenterrassen mogen uitsluitend gebruikt worden onder normale omstandigheden. Niet schreeuwen, muziek of enige vorm van buiten proportioneel gedrag kan er toe leiden dat de terrassen worden gesloten.
 
Tijden
-Laatste ronde drank wordt geschonken om 00:30 uur met uitzondering van vrijdag en zaterdag, dan is het
uiterlijk 02:20 uur voor de laatste ronde.
-Het boventerras is geopend tot 00:00 uur, vrijdag en zaterdag tot 02:00 uur.
-Het benedenterras is de hele week tot 21:30 geopend.

Na sluiting van het VOC Café wordt er verwacht van de groep dat men zich niet gaat oponthouden bij de in-
uitgang en het aangrenzende terrein erbuiten. Dit in verband met de geluidsoverlast dat het eventueel zou kunnen
veroorzaken voor de omwonenden.